LANGS DE KUST VAN NEDERLANDIn 2021 ben ik de kust van Nederland in verschillende etappes afgelopen, van Den Helder tot de grens met België. Het strand trekt mij aan door de weidsheid van het landschap. Het geeft het idee dat wind en weer heerser zijn. Toch is de mens nooit ver weg.  

Het idee van een natuurlijk landschap, zonder ingrijpen of invloed van de mens lijkt in deze tijd achterhaald. Zeker in een land als Nederland, waar weinig ruimte is en er al sprake is van een cultuurlandschap. Het strand heeft voor mij nog iets meer het gevoel van een natuurlijk landschap, doordat het onderhevig is aan de veranderingen van het getij en de wind. Zo zijn er structuren en vormen die worden gecreëerd, zandbanken die ontstaan en duinen die aan de wandel gaan. Dit zorgt voor een verrassend landschap waar steeds weer iets nieuws te ontdekken valt

Voor ons is het strand een soort niemandsland, een plek dat voor iedereen te gebruiken is. Interessant vind ik hoe mensen hier hun eigen invulling aan geven. In het project Langs de kust van Nederland leg ik deze bezigheden van de mensen op het strand vast aan de hand van verschillende waarnemingen.In 2021 I walked along the coastline of the Netherlands in several stages, from Den Helder to the border with Belgium. The beach gives me a feeling of vastness and the idea that wind and water rule. Yet human influence is never far away.

The idea of a natural landscape, without human intervention or influence, seems outdated today. Certainly in a country like the Netherlands, where there is little space and there is already a cultural landscape. To me, the beach has a bit more of a natural landscape, because it changes with the tide and wind. There are structures and shapes that are created, sandbanks that arise and walking dunes. This changing landscape is surprising and it keeps me curious about what is emerging.

For us the beach is a place that’s for everybody. I find it interesting how people use this space. In the project Along the coastline of the Netherlands I photograph the different activities of the people on the beach.

 


Expositie @ Buitenplaats Brienenoord, Rotterdam


Foto’s door Alfred Homsma

© Marcella Homsma
+31634271057
marcellahomsma@gmail.com